תקנון האתר / דפי האינטרנט שלי

תקנון האתר בשם המתחם – hello@roxarc.com או דפי אינטרנט בסמוב –https://www.smoove.io/he/RachelWarchawski או https://roxarc.vp4.me/rachelwarchawski או בכל דף אשר רשום בו המקוצר אל תז/חפ של החברה הנ״ל ״ורשבסקי רחל בע״מ״ או כמוצג רחל ורשבסקי בדפי אינטרנט של חברת roxarc.com השימוש באתר או בדפי האינטרנט ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קרא תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר. (האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד).

 1. אין לראות במידע הכלול באתר זה או בדפי האינטרנט שלי משום ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים.
 2. השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר או דפי האינטרנט שלי אינם מבטיחים את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר או בדפי האינטרנט, לא את שלמותם, לא את עדכניותם ולא את מידת התאמתם לצרכי ולנתוני המשתמש.
 3. הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר / דפי אינטרנט שלי ואינך רשאי להסתמך עליהם. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר / דפי אינטרנט. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.
 4. מפעילי האתר, דפי האינטרנט, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר / דפי האינטרנט מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.
 5. שום אינפורמציה המופיעה באתר / בדפי האינטרנט אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ.
 6. מפעילי האתר / דפי האינטרנט אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים. 7. הפרטים, המידע ו/או הנתונים באתר זה / דפי האינטרנט שלי, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים – מפעילים, בתי עסק ומסחר וכן מאתרים אחרים / ומדפי אינטרנט אחרים ועל כן, אין האתר מתחייב לגבי נכונות, אמינות ושלמות ו/או מידת דיוקם.
 7. האתר / דפי האינטרנט מכיל קישורים לאתרים אחרים / דפי אינטרנט אחרים, חלקם מופעלים ע”י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתר הזה / לדפי אינטרנט שלי ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים / דפי אינטרנט ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר / דפי האינטרנט ומפעיליו לא ישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים / דפי האינטרנט האלו לשימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.
 8. מנהל האתר / דפי האינטרנט שלי אינו אחראי לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על המשתמש.
 9. יכול לאתר / דפי האינטרנט מאפשר הורדת תוכנות, האתר / דפי האינטרנט אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, “הדבקות” בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רשיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר / דפי האינטרנט בכדי לאשר השימוש בהם אלא, בהסכמה בקבלת רשיון מבעלי התוכנה.
 10. האתר / דפי האינטרנט שלי מאפשרים העברת מסרים ע”י הגולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתר / דפי האינטרנט שלי לא יישאו כל אחריות בגינם. אין לעלות ו/או לשלוח לאתר זה / לדפי האינטרנט שלי או באמצעותם, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר / דפי האינטרנט תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהעביר או להסיר, לפי שיקול דעתה הבלעדית.
 11. השימוש באתר / דפי האינטרנט ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד / דפי האינטרנט שלי בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר / לדפי האינטרנט ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר / דפי האינטרנט ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותנוה/או בכל חומר אחר הכלול בו.
 12. האתר / דפי האינטרנט יוכלו להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמש באתר / דפי האינטרנט לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש הספציפי והאחרים וכן, רשאי להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדית לצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.
 13. בעצם השימוש באתר / דפי האינטרנט שלי, הרשמתך אליהם, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר / דפי האינטרנט / מערכות דיוור שונות בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בהם ובין שלא.
 14. מנהל האתר / דפי האינטרנט רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
 15. מנהל האתר / דפי האינטרנט רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר / דפי האינטרנט ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.
 16. אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו / בדפי האינטרנט שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה, בדפי האינטרנט שלי ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.
 17. דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר / דפי האינטרנט שלי יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר או מדפי האינטרנט שלי הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
 18. בזמן הרשמתך למערכת הדיוור באתר או בדפי האינטרנט שלי, אתה מאשר לקבל תוכן חינמי ולעיתים גם פרסומות שלי או של קולגות שונות בתעשיית האינטרנט ואף מחוצה לו, אין לך כל זכות לתבוע אותי ולא את בעלי האתר שלי. תהיה לך אפשרות להסיר את עצמך מהרשימה בכל מייל שיגיע דרך מערכות הדיוור שלי. הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר האתר / דפי האינטרנט שלי מתנגדים באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר / דפי האינטרנט שלי כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר / דפי האינטרנט שלי יודיע המשתמש מיידית על כך למנהל האתר / דפי האינטרנט שלי דרך דף צור קשר / טפסי לכידה בדפי האינטרנט. כמו כן מוסכם כי בעלי האתר / דפי האינטרנט שלי ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר / בדפי האינטרנט שלי. המשתמש מתחייב שלא יהיו לא טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתר / דפי האינטרנט ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר / דפי האינטרנט. עם זאת מתחייב מנהל או מפעיל האתר / דפי האינטרנט, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה. הרשמה חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. לעיתים בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת לצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הצהרת המשתמש ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר / בדפי האינטרנט ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר / דפי האינטרנט בגין אופיים של השירותים שמציע האתר / דפי האינטרנט. השימוש באתר / בדפי האינטרנט ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית. כל המוצג באתר / בדפי האינטרנט בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר / דפי האינטרנט, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר / דפי האינטרנט או את האתר / דפי האינטרנט בשלמותם, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר / דפי האינטרנט בלבד. מנהל האתר / דפי האינטרנט לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, עשוי לנבוע משימוש באתר / בדפי האינטרנט שלי, מוסכם כי השימוש באתר / בדפי האינטרנט שלי הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר / בדפי האינטרנט שלי. ברור וידוע, למען הסר ספק כי מנהל האתר / בדפי האינטרנט אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה / ובדפי האינטרנט שלי ו/או לנזק מסוג כלשהו. זכויות יוצרים 1. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים,, תוכן שיווקי, סרטונים, סקיצות, והדמיות טבלאות, טפסים, סידורים, מבניהם ועוד שייכות לאתר ובעליו- האדריכלית רחל ורשבסקי באופן בלעדי, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר,תמונות, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, תוכניות אדריכליות ומודלים תלת מימדיים, סלוגן שיווקי, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינם רכוש החברה קניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה ומהאדריכלית רחל ורשבסקי . כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי דין
 19. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
 20. החברה ממליצה למשתמשי האתר לקרוא להתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 21. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 22. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה בהם יופרו זכויות היוצרים ויעשה שימוש פסול בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה. © תוכנו של אתר זה / דפי האינטרנט שלי, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל ללא קבלת הסכמתו של מנהל האתר / בדפי האינטרנט שלי ובעל הזכויות.
 23. 1 .תקנון אתר
  א. מדיניות שילוח – להתייחס לנושאים כגון אספקת מוצרים,   עד 14 י״ע במשלוח דואר ירשאל שירותים וזמני אספקה
  ד. ביטול עסקה – על התקנון לפרט בבירור את מדיניות השרות, התייחסות לחוקים ותקנות בכל הנוגע להגנת הצרכן, לציין כי בכל רכישה,  ניתן לבטל את השירות לפי חוק הגנת  ללא צריכת המוצר והחזרתו שימוש ללא הצרכן
 24. אנו עושים את הכול ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג׳  אלא בהוראת בין דין
 25. האתר עומד בתקן אבטחה pci-pss ע״י חברת קארדקום
 26. הלקוחות
  יקבלו המוצר/השרות שרכשו או את כספם חזרה במידה ולא, יש לציין מדיניות ביטול עסקה
  ה. הגבלת פרטיות – יש לציין מדיניות שמירת פרטיות לקוחות האתר
  ו. הסבר על עמידה בתקן DSS-PCI – לציין כי האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתר / דפי האינטרנט שלי באימייל: hello@roxarc.com

אל תעזוב ללא להיות חבר בקהילת מעצבים הצלחה

אל תעזוב ללא להיות חבר בקהילת מעצבים הצלחה

רוצים ליצור עימנו קשר?

לעוד שאלות רציניות 📲 וגם לדבר על 🐈 
אנחנו זמינים עבורך במייל 💌  hello@roxarc.com
 וגם לשוחח טלפונית 053-5279718 
אנחנו זמינים עבורך בשעות פעילות המשרד
בין השעות 9:00-16:00 עם צוות מהמם ואוהב
© כל הזכויות שמורות לרחל ורשבסקי בע״מ  2019