הכנס הוירטואלי הענק איך לסגור את הלקוח הראשון ואת הלקוח ה-100